Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Condicions d’ús

En compliment de la Llei Orgànica 03/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades  i Garantia dels Drets Digitals, l’informem que les seves dades personals seran incorporades als nostres fitxers, podent ser cedits als Organismes Públics que legalment correspongui.

Les seves dades seran usats pel compliment de les finalitat directament relacionades amb les nostres funcions legítimes de formació, l’atenció de les consultes d’antics i actuals alumnes i observacions que vostè ens remeteixi per la present web i altres labors de promoció dels nostres serveis. EUHT StPOL garantitza al titular de les dades l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades, dirigint-se mitjançat comunicació escrita a la següent direcció Ctra. N-II S/N 08395 Sant Pol de Mar o mitjançant correu electrònic a info@santpol.edu.es

El titular de les dades resulta informat i conscient en la comunicació i tractament de les seves dades personals sota les degudes condicions de seguretat i secret professional, pel període que resulti necessari per la finalitat per la que son tractats i cedits.

TRUCAR

WHATSAPP