Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Pla d'estudis

Grau universitari oficial en Gestió Hotelera i Turística (en extinció)

El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers i centres de recerca, entre altres.

Els noms en anglès d’algunes assignatures indiquen que l’idioma de docència és l’anglès (majoritàriament o del tot).

Primer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
  Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria - 24 ECTS  
1r semestre3153G01089Dimensió econòmica del mercat turístic6 ECTSBàsica
1r semestre3153G01092Dimensió jurídica del turisme6 ECTSBàsica
1r semestre3153G01091Dimensió territorial del turisme6 ECTSBàsica

2n semestre

3153G01090

Dimensió sociocultural del turisme

6 ECTS

Bàsica

  Mètodes comunicatius i quantitatius - 6 ECTS  
Anual3153G01095English B-26 ECTSBàsica
  Operacions d'allotjament i restauració - 15 ECTS  
Anual3153G01141Introducció al turisme i hostaleria3 ECTSBàsica
Anual3153G01097Operacions de Food & Beverage6 ECTSObligatòria
Anual3153G01098Operaciones de Front & Back Office6 ECTSObligatòria
  Fonaments d'empresa - 6 ECTS  
Anual3153G01100Organització i gestió d'empreses6 ECTSBàsica
  Practicum - 9 ECTS  
2n semestre3153G01139Pràctiques d'empresa 19 ECTSObligatòria

Segon curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
  Fonaments d'empresa - 15 ECTS  
1r semestre

3153G01101

Màrqueting6 ECTSBàsica
Anual3153G01142

Comptabilitat financera

9 ECTS

Bàsica

  Idioma bàsic - 12 ECTS  
Anual3153G01102English C-16 ECTSObligatòria
Anual3153G01135Segon idioma estranger bàsic (alemany)6 ECTSObligatòria
Anual3153G01136Segon idioma estranger bàsic (francès)6 ECTSObligatòria
  Gastronomia i restauració - 18 ECTS  
1er semestre3153G01144Cultura gastronòmica 13 ECTSObligatòria
2n semestre3153G01145Cultura gastronòmica 23 ECTSObligatòria
2n semestre3153G01104Tecnologia dels aliments6 ECTSObligatòria
Anual3153G01106Food & Beverage Process Management6 ECTSObligatòria
  Gestió del turisme - 3 ECTS  
1r semestre3153G01143Sistemes d'intermediació turística3 ECTSObligatòria
  Mètodes comunicatius i quantitatius - 12 ECTS  

2n semestre

3153G01093

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turística

6 ECTSBàsica
Anual3153G01094Tècniques informàtiques i comunicatives6 ECTS

Bàsica

Tercer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
  Gestió d'Hotels i Restaurants - 24 ECTS  
1r semestre3153G01109 Food & Beverage Management4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01114Managerial Accounting and Finance4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01111Purchase and Procurement Management4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01112Revenue & Yield Management4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01113Hospitality Human Resources Management4 ECTSObligatòria

Anual

3153G01110

Administració i control d'allotjaments

4 ECTS

Obligatòria

  Gestió del turisme - 6 ECTS  
2n semestre3153G01107Gestió de destinacions turístiques6 ECTSObligatòria
  Idioma professional turístic - 12 ECTS  
Anual3153G01115Professional Tourism English6 ECTSObligatòria
Anual3153G01116Segon idioma professional turístic6 ECTSObligatòria
  Practicum - 18 ECTS  
2n semestre3153G01140Pràctiques d'empresa 218 ECTSObligatòria

Quart curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
  Estratègies d'empresa - 12 ECTS  
1r semestre3153G01118Hospitality Strategic Management4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01119Sales and Distribution Management4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G01120Relacions públiques i comunicació4 ECTSObligatòria
  Optativas - 30 ECTS  
1r semestre3153G01137Tercer idioma estranger bàsic (alemany)6 ECTSOptativa
1r semestre3153G01138Tercer idioma estranger bàsic (francès)6 ECTSOptativa

1r semestre

3153G01122

Legislació hotelera i laboral6 ECTS

Optativa

1r semestre3153G01121

Qualitat, mediambient i sostenibilitat

6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01125

Tercer idioma professional turístic

6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01127Tipologia i gestió d'empreses de càtering, col·lectivitats i serveis generals hospitalaris6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01128Hospitality Franchising Systems6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01129Public Events Planning and Management6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01130Arquitectura i manteniment en establiments d'hoteleria6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01132Noves tecnologies culinàries6 ECTSOptativa
2n semestre3153G01126Responsabilitat social corporativa6 ECTSOptativa
  Inglés profesional hotelero - 6 ECTS  
Anual3153G01133Professional English for the Hospitality Industry6 ECTSObligatòria
  Treball de fi de grau - 12 ECTS  
Anual3153G01134Treball de final de grau12 ECTSObligatòria

TFG i recerca

Com a centre universitari, l’EUHT StPOL participa en la generació, transmissió i aplicació de nous continguts i enfocaments tant en l'àmbit de la docència com en el camp de la recerca. En el seu projecte formatiu de gestió d'empreses turístico-hoteleres i gastronòmiques, prioritza l'orientació a l'aplicabilitat, la interdisciplinarietat i l'interès general. El mateix criteri regeix també l'activitat investigadora que es desenvolupa en l’EUHT StPOL, especialment aquella relacionada amb els treballs de final de grau de l'alumnat, però també la del personal docent.

TRUCAR

WHATSAPP