Grau Universitari en Gestió Hotelera i Turística (UdG) | EUHT StPOL
T'interessa aquest Grau Universitari Oficial?

INFORMA'T AQUÍ

Grau Universitari en Gestió Hotelera i Turística (UdG)

Durada


4

anys

Idiomes


80% ESP

20% ENG

Horaris


Jornada completa que combina teoria i pràctica a l'Hotel-Escola


El Grau Universitari en Gestió Hotelera i Turística té 2 mencions:

1. MENCIÓ DIRECCIÓ HOTELERA:

a) Especialització en direcció hotelera internacional.

2. MENCIÓ GASTRONOMIA, RESTAURACIÓ I ESDEVENIMENTS:

a) Especialització en direcció de restauració i esdeveniments

b) Especialització en gastronomia i direcció de cuina

* NOTA: La menció ve determinada per les assignatures optatives i el Treball de Final de Grau (TFG), així com també per les pràctiques realitzades a l'Hotel-Escola (durant el segon i tercer curs) i les pràctiques professionals externes.

Diploma Universitat de Girona (títol oficial): Grau en Gestió Hotelera i Turística

– Menció Direcció Hotelera

– Menció Gastronomia, Restauració i Esdeveniments

 

Diploma EUHT StPOL (títol propi): Grau en Gestió Hotelera i Turística

a) Especialització en direcció hotelera internacional

b) Especialització en direcció de restauració i esdeveniments

c) Especialització en gastronomia i direcció de cuina

 

Diploma / Certificació internacional:  HSD Student Learning Visual Transcript (Acreditat per Hotel Schools of Distinction)

Les universitats membres de la xarxa Hotel Schools of Distinction han desenvolupat un certificat de coneixements i competències adquirides durant els estudis, denominat HSD Student Learning Visual Transcript.  Es tracta d'una certificació única al món, avalada entre el conjunt de les universitats pertanyents a la xarxa d'universitats d'hoteleria líders a nivell internacional, representant a 8 països.


*** Si ets Antic Alumne/a i necessites informació sobre la tramitació del títol oficial, fes clic AQUÍ

Requisits d'accés:

 • Batxillerat. Accés: proves d'accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Majors de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Majors de 40 anys. Valoració de l'experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d'apte/a a l'entrevista.
 • Majors de 45 anys. Prova d'accés superada i amb resultat d'apte/a a l'entrevista.
 • Altres tipus especials d'accés reconeguts per la normativa vigent.
 • Realitzar la sol·licitud d'informació del programa d'estudis universitaris desitjat
 • Realitzar una entrevista personal amb un dels membres del Consell Directiu
 • Sol·licitar el formulari d'admissió
 • Realitzar el pagament de la matrícula
 • Lliurar el formulari d'admissió emplenat, juntament amb tota la informació sol·licitada. Els documents han de ser vigents originals i compulsats pels òrgans pertinents.
 • Realitzar la preinscripció oficial establerta per la Generalitat de Catalunya.
 • El Departament d'Admissions s'encarregarà d'informar sobre els requisits necessaris per a accedir al Grau en Gestió Hotelera i Turística i assessorar l'alumne/a sobre tots els tràmits d'inscripció.
Per a més informació, contacta amb el Departament d'Admissions al telèfon per a totes les consultes informatives, o bé per correu electrònic  
Veure normativa d'admissió i matrícula (UdG)

El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers i centres de recerca, entre altres. A més, els estudiants de l'EUHT StPOL podran participar en cursos d'estiu, així com gaudir de beques com el programa Erasmus.

Aquest pla d'estudis es va implementant a partir del curs 2019- 2020. El pla d'estudis anterior, vigent per a estudiants que van començar els estudis a l'EUHT StPOL abans d'aquest curs, es pot consultar aquí.

Primer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria - 24 ECTS
1r semestre 3153G01089 Dimensió econòmica del mercat turístic 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01092 Dimensió jurídica del turisme 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01091 Dimensió territorial del turisme 6 ECTS Bàsica

2º semestre

3153G01090

Dimensió sociocultural del turisme

6 ECTS

Bàsica

Mètodes comunicatius i quantitatius - 6 ECTS
Anual 3153G01095 English B-2 6 ECTS Bàsica
Operacions d'allotjament i restauració - 15 ECTS
Anual 3153G01141 Introducció al turisme i hostaleria 3 ECTS Bàsica
Anual 3153G01097 Operacions de Food & Beverage 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01098 Operaciones de Front & Back Office 6 ECTS Obligatòria
Fonaments d'empresa - 6 ECTS
Anual 3153G01100 Organització i gestió d'empreses 6 ECTS Bàsica
Practicum - 9 ECTS
2º semestre 3153G01139 Pràctiques d'empresa 1 9 ECTS Obligatòria

Segon curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Fonaments d'empresa - 15 ECTS
1r semestre

3153G01101

Márqueting 6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01099

Comptabilitat financera

9 ECTS

Bàsica

Idioma bàsic - 12 ECTS
Anual 3153G01102 English C-1 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01135 Segon idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01136 Segon idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Obligatòria
Gastronomia i restauració - 18 ECTS
2º semestre 3153G01104 Tecnologia dels aliments 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01105 Cultura gastronòmica 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01106 Food & Beverage Process Management 6 ECTS Obligatòria
Gestió del turisme - 3 ECTS
1r semestre 3153G01108 Sistemes d'intermediació turística 3 ECTS Obligatòria
Mètodes comunicatius i quantitatius - 12 ECTS

2º semestre

3153G01093

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turística

6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01094 Tècniques informàtiques i comunicatives 6 ECTS

Bàsica

Tercer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Gestió d'Hotels i Restaurants - 24 ECTS
1r semestre 3153G01109 Food & Beverage Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01114 Managerial Accounting and Finance 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01111 Purchasing Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01112 Revenue & Yield Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01113 Hospitality Human Resources Management 4 ECTS Obligatòria

Anual

3153G01110

Administració i control d'allotjaments

4 ECTS

Obligatòria

Gestió del turisme - 6 ECTS
2º semestre 3153G01107 Gestió de destinacions turístiques 6 ECTS Obligatòria
Idioma professional turístic - 12 ECTS
Anual 3153G01115 Professional Tourism English 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01116 Segon idioma professional turístic 6 ECTS Obligatòria
Practicum - 18 ECTS
2º semestre 3153G01117 Pràctiques d'empresa 2 18 ECTS Obligatòria

Quart curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Estratègies d'empresa - 12 ECTS
1r semestre 3153G01118 Hospitality Strategic Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01119 Sales and Distribution Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01120 Relacions públiques i comunicació 4 ECTS Obligatòria
Optativas - 30 ECTS
1r semestre 3153G01137 Tercer idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Optativa
1r semestre 3153G01138 Tercer idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Optativa

1r semestre

3153G01122

Legislació hotelera i laboral 6 ECTS

Optativa

1r semestre 3153G01121

Qualitat, mediambient i sostenibilitat

6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01125

Tercer idioma professional turístic

6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01127 Tipuslogía i gestió d'empreses de cátering, col·lectivitats i serveis generals hospitalaris 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01128 Hospitality Franchising Systems 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01129 Public Events Planning and Management 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01130 Arquitectura i manteniment en establiments de hotelería 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01132 Noves tecnologies culinàries 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01126 Responsabilitat social corporativa 6 ECTS Optativa
Inglés profesional hotelero - 6 ECTS
Anual 3153G01133 Professional English for the Hospitality Industry 6 ECTS Obligatòria
Treball de fi de grau - 12 ECTS
Anual 3153G01134 Treball de Final de Grau 12 ECTS Obligatòria
Més informació sobre el pla d'estudis (UdG)
 • Professorat d'operacions, tant a nivell teòric com pràctic.
 • Doctors, experts i professors d'universitats internacionals amb les quals l'EUHT StPOL col·labora habitualment.
 • Professionals del sector: consultors i directius d'hotels i restaurants i xefs de prestigi internacional.

Relació de professorat que imparteix docència en el curs vigent:

L'EUHT StPOL compta amb un Fons d'Ajuda a l'estudi per a cursar estudis  universitaris al seu centre. L'objectiu és facilitar l'accés als programes educatius a aquells candidats que, per raons econòmiques, tinguin dificultats per a matricular-se. Les ajudes s'adjudiquen en forma de percentatge del total del cost bàsic o acadèmic del curs fins a un 30% basant-se en l'historial acadèmic i el nivell adquisitiu del candidat i dels qui financin els estudis.

Algunes entitats públiques ofereixen altres ajudes:

Beca MAE-AECI (per a estudiants no membres de la Unió Europea)
Beca Conpeht

Banco Sabadell

“La Caixa”

Més informació (UdG)

La beca o programa ERASMUS és l'acrònim del nom oficial que se li dóna en anglès: European Region Action Scheme for the Mobility of University Students, o el que és el mateix el “Pla d'Acció de la Comunitat Europea per a la Mobilitat d'Estudiants Universitaris”.

La beca Erasmus és, per tant, una ajuda econòmica que se li dóna a estudiants i professors d'estudis universitaris de la Unió Europea per a estudiar als països adscrits al pla (diferent al país d'origen del sol·licitant).

La beca ERASMUS, que és aplicable al Grau en Gestió Hotelera i Turística, ens aporta un important valor personal, però també social, essent reconegut com un element important per a fomentar la cohesió i coneixement de la Unió Europea entre la població jove. D'aquesta forma es creen llaços d'amistat transfronterers, posseint una clara consciència ciutadana europea.

Tota aquesta experiència humana ens obre també les portes del mercat laboral europeu. La condició de viure en un país diferent obliga els alumnes a conèixer i perfeccionar un nou idioma, clau per a una futura feina en el sector hoteler i turístic. A més, els llaços d'amistat formats en aquests mesos de convivència amb joves d'una altra nacionalitat però afins a ells, amb les mateixes inquietuds i metes, poden ser el primer graó de nous projectes empresarials i laborals.

Les beques del programa ERASMUS van ser guardonades amb el Premi Príncep d'Astúries de Cooperació Internacional 2004, per ser un dels programes d'intercanvi cultural més importants de la història de la humanitat, com a element de coneixement integrador entre pobles. Per aquests motius, l'EUHT StPOL ha decidit dur a terme aquesta iniciativa juntament amb universitats de la Unió Europea.

Més informació (UdG)
 • Direcció hotelera internacional: director d'hotel, consultor hoteler, direcció departamental, direcció de serveis corporatius, emprenedor hoteler, gestió hotelera.
 • Direcció de restauració i esdeveniments: director de restaurant, director de food & beverage, director d'empreses d'esdeveniments, director d'empreses de servei d'àpats, emprenedor en restauració.
 • Gastronomia i direcció de cuina: assessor gastronòmic, xef executiu, emprenedor gastronòmic.

En vols saber més?

+45

Nacionalitats al campus
17

Alumnes per classe de mitjana
+95%

dels alumnes ens recomana
100%

inserció professional
 • “Els meus companys i jo coincidim: els alumnes de Sant Pol són garantia de professionalitat. La combinació teòrico-pràctica d’Hotel-Escola prepara als futurs líders hotelers ensenyant la realitat del sector en la mobilitat internacional com part del seu desenvolupament directiu”.

  Aixa Arún

  Directora De Calidad Y Desarrollo De RRHH. H10 HOTELS. Promoción 1998.
 • "L’après a Sant Pol, els seus coneixements i experiències, et fan brillar amb llum pròpia i aconseguir ràpidament les posicions que vulguis amb el límit que tu decideixes com únic límit professional".

  Enrique Aranda

  Director D'Hilton Diagonal Mar Barcelona. Exalumne, Promoció 2002.
 • "Vaig triar EUHT StPOL per ser una escola reconeguda i per la formació pràctica que ofereix. L’escola em va aportar la base del coneixement de l’hostaleria, a més de la vessant pràctica de negocis i relacions amb antics alumnes".

  Bruno Hallé

  Soci Director De Magma Hospitality Consulting. Barcelona. Promoció 1991.
 • "Gestionar la confiança i el prestigi d’una marca com la de Sant Pol és una carrera de fons del qual només arriben aquells que realitzen un treball seriós i de rigor."

  Julie Frank

  Digital Field Marketing Manager Nothern Spain. Starwood Hotels And Resorts Worldwide. Promoció 2010.

TRUCAR

WHATSAPP