Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Pla d'estudis

Grau universitari oficial en Direcció d'Empreses Hoteleres i Gastronòmiques

El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers i centres de recerca, entre altres.

Els noms en anglès d’algunes assignatures indiquen que l’idioma de docència és l’anglès (majoritàriament o del tot).

Primer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
1r semestre3153G02001Introducció al sector turístic, hoteler i gastronòmic6 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02002Fonaments d'economia i empresa6 ECTSBàsica
1r semestre3153G02011Comunicació empresarial i atenció al client6 ECTSBàsica
Anual3153G02004Principis de la recerca i comunicació acadèmica6 ECTSBàsica

Anual

3153G02020

Anglès 1

6 ECTS

Bàsica

Anual3153G02007Fonaments d'organització departamental: Rooms Division4 ECTSObligatòria
Anual3153G02008Fonaments d'organització departamental: Restauració4 ECTSObligatòria
Anual3153G02009Fonaments d'organització departamental: Cuina4 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02015Fonaments de normativa i seguretat: legislació hotelera i gastronòmica, prevenció de riscos laborals i seguretat alimentària6 ECTSBàsica
2n semestre3153G02005Bases de competències TIC en l'àmbit empresarial4 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02043Pràctiques d'empresa 18 ECTSObligatòria

Segon curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
1r semestre3153G02003Fonaments de màrqueting i vendes6 ECTSBàsica
1r semestre

3153G02012

Habilitats per al lideratge6 ECTSBàsica
1r semestre3153G02016

Responsabilitat social corporativa

9 ECTS

Obligatòria

1r semestre3153G02013Gestió de la diversitat Obligatòria
Anual3153G02021Anglès 26 ECTSObligatòria
Anual3153G02022Segon idioma 1 - alemany6 ECTSObligatòria
Anual3153G02023Segon idioma 1 - francès6 ECTSObligatòria
Anual3153G02010Direcció operativa en el sector hoteler i gastronòmic6 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02034Comptabilitat financera9 ECTSBàsica
2n semestre3153G02006Mètodes de recerca empresarial6 ECTSBàsica
2n semestre3153G02014Gestió de recursos humans6 ECTSBàsica

Tercer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
1r semestre3153G02035Direcció d'esdeveniments 6 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02036Gestió financera6 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02037Gestió de compres4 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02041Innovació i creativitat3 ECTSObligatòria
Anual3153G02017Qualitat i gestió de processos6 ECTSObligatòria
Anual3153G02024Anglès 36 ECTSObligatòria

Anual

3153G02025

Segon idioma 2 - alemany

4 ECTS

Optativa

Anual3153G02026Segon idioma 2 - francès4 ECTSOptativa
2n semestre3153G02042Emprenedoria6 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02018Dietètica i nutrició humana3 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02044Pràctiques d'empresa 212 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02052Creació i disseny d'experiències3 ECTSOptativa
1r semestre3153G02046Etno-gastronomia3 ECTSOptativa
1r semestre3153G02047Sommelieria i gestió de celler6 ECTSOptativa
2n semestre3153G02053Màrqueting estratègic i noves tendències6 ECTSOptativa
2n semestre3153G02049Comportament corporatiu i organitzacional3 ECTSOptativa
2n semestre3153G02050Gestió d'instal·lacions hoteleres: present i futur3 ECTSOptativa

Quart curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
1r semestre3153G02039Revenue & Yield Management6 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02040Sistemes de distribució6 ECTSObligatòria
1r semestre3153G02038Direcció estratègica6 ECTSObligatòria
2n semestre3153G02019Sostenibilitat, medi ambient i qualitat en empreses hoteleres i gastronòmiques6 ECTSObligatòria
Anual3153G02027Segon idioma 3 - alemany4 ECTSOptativa
Anual3153G02028Segon idioma 3 - francès4 ECTSOptativa
Anual3153G02045Treball final de grau8 ECTSObligatòria

1r semestre

3153G02054

Business analytics3 ECTS

Optativa

1r semestre3153G02029

Tercer idioma 1 - alemany

6 ECTSOptativa
1r semestre3153G02030

Tercer idioma 1 - francès

6 ECTSOptativa
2n semestre3153G02048Ciències culinàries3 ECTSOptativa
2n semestre3153G02051Gestió immobiliària del sector hoteler3 ECTSOptativa
2n semestre3153G02055Tecnologies digitals en el món hoteler, gastronòmic i de la restauració6 ECTSOptativa
2n semestre3153G02056Noves tendències en hoteleria i restauració3 ECTSOptativa
2n semestre3153G02031Business English3 ECTSOptativa
2n semestre3153G02032Tercer idioma 2 - alemany6 ECTSOptativa
2n semestre3153G02033Tercer idioma 2 - francès6 ECTSOptativa

TFG i recerca

Com a centre universitari, l’EUHT StPOL participa en la generació, transmissió i aplicació de nous continguts i enfocaments tant en l'àmbit de la docència com en el camp de la recerca. En el seu projecte formatiu de gestió d'empreses turístico-hoteleres i gastronòmiques, prioritza l'orientació a l'aplicabilitat, la interdisciplinarietat i l'interès general. El mateix criteri regeix també l'activitat investigadora que es desenvolupa en l’EUHT StPOL, especialment aquella relacionada amb els treballs de final de grau de l'alumnat, però també la del personal docent.

TRUCAR

WHATSAPP