Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Pla d'estudis

Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística

El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers i centres de recerca, entre altres.

Els noms en anglès d’algunes assignatures indiquen que l’idioma de docència és l’anglès (majoritàriament o del tot).

Primer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
    Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria - 24 ECTS    
1r semestre 3153G01089 Dimensió econòmica del mercat turístic 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01092 Dimensió jurídica del turisme 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01091 Dimensió territorial del turisme 6 ECTS Bàsica

2n semestre

3153G01090

Dimensió sociocultural del turisme

6 ECTS

Bàsica

    Mètodes comunicatius i quantitatius - 6 ECTS    
Anual 3153G01095 English B-2 6 ECTS Bàsica
    Operacions d'allotjament i restauració - 15 ECTS    
Anual 3153G01141 Introducció al turisme i hostaleria 3 ECTS Bàsica
Anual 3153G01097 Operacions de Food & Beverage 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01098 Operaciones de Front & Back Office 6 ECTS Obligatòria
    Fonaments d'empresa - 6 ECTS    
Anual 3153G01100 Organització i gestió d'empreses 6 ECTS Bàsica
    Practicum - 9 ECTS    
2n semestre 3153G01139 Pràctiques d'empresa 1 9 ECTS Obligatòria

Segon curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
    Fonaments d'empresa - 15 ECTS    
1r semestre

3153G01101

Màrqueting 6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01142

Comptabilitat financera

9 ECTS

Bàsica

    Idioma bàsic - 12 ECTS    
Anual 3153G01102 English C-1 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01135 Segon idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01136 Segon idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Obligatòria
    Gastronomia i restauració - 18 ECTS    
1er semestre 3153G01144 Cultura gastronòmica 1 3 ECTS Obligatòria
2n semestre 3153G01145 Cultura gastronòmica 2 3 ECTS Obligatòria
2n semestre 3153G01104 Tecnologia dels aliments 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01106 Food & Beverage Process Management 6 ECTS Obligatòria
    Gestió del turisme - 3 ECTS    
1r semestre 3153G01143 Sistemes d'intermediació turística 3 ECTS Obligatòria
    Mètodes comunicatius i quantitatius - 12 ECTS    

2n semestre

3153G01093

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turística

6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01094 Tècniques informàtiques i comunicatives 6 ECTS

Bàsica

Tercer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
    Gestió d'Hotels i Restaurants - 24 ECTS    
1r semestre 3153G01109 Food & Beverage Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01114 Managerial Accounting and Finance 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01111 Purchase and Procurement Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01112 Revenue & Yield Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01113 Hospitality Human Resources Management 4 ECTS Obligatòria

Anual

3153G01110

Administració i control d'allotjaments

4 ECTS

Obligatòria

    Gestió del turisme - 6 ECTS    
2n semestre 3153G01107 Gestió de destinacions turístiques 6 ECTS Obligatòria
    Idioma professional turístic - 12 ECTS    
Anual 3153G01115 Professional Tourism English 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01116 Segon idioma professional turístic 6 ECTS Obligatòria
    Practicum - 18 ECTS    
2n semestre 3153G01140 Pràctiques d'empresa 2 18 ECTS Obligatòria

Quart curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
    Estratègies d'empresa - 12 ECTS    
1r semestre 3153G01118 Hospitality Strategic Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01119 Sales and Distribution Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01120 Relacions públiques i comunicació 4 ECTS Obligatòria
    Optativas - 30 ECTS    
1r semestre 3153G01137 Tercer idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Optativa
1r semestre 3153G01138 Tercer idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Optativa

1r semestre

3153G01122

Legislació hotelera i laboral 6 ECTS

Optativa

1r semestre 3153G01121

Qualitat, mediambient i sostenibilitat

6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01125

Tercer idioma professional turístic

6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01127 Tipologia i gestió d'empreses de càtering, col·lectivitats i serveis generals hospitalaris 6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01128 Hospitality Franchising Systems 6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01129 Public Events Planning and Management 6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01130 Arquitectura i manteniment en establiments d'hoteleria 6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01132 Noves tecnologies culinàries 6 ECTS Optativa
2n semestre 3153G01126 Responsabilitat social corporativa 6 ECTS Optativa
    Inglés profesional hotelero - 6 ECTS    
Anual 3153G01133 Professional English for the Hospitality Industry 6 ECTS Obligatòria
    Treball de fi de grau - 12 ECTS    
Anual 3153G01134 Treball de final de grau 12 ECTS Obligatòria

TFG i recerca

Com a centre universitari, l’EUHT StPOL participa en la generació, transmissió i aplicació de nous continguts i enfocaments tant en l'àmbit de la docència com en el camp de la recerca. En el seu projecte formatiu de gestió d'empreses turístico-hoteleres i gastronòmiques, prioritza l'orientació a l'aplicabilitat, la interdisciplinarietat i l'interès general. El mateix criteri regeix també l'activitat investigadora que es desenvolupa en l’EUHT StPOL, especialment aquella relacionada amb els treballs de final de grau de l'alumnat, però també la del personal docent.

TRUCAR

WHATSAPP