PLA D'ESTUDIS - EUHT StPOL
Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Pla d'estudis

Grau universitari en Gestió Hotelera i Turística

El pla d'estudis inclou classes teòriques, classes pràctiques i visites professionals a hotels, restaurants, cellers i centres de recerca, entre altres.

Aquest pla d'estudis es va implementar a partir del curs 2019/2020. El pla d'estudis anterior, vigent per a estudiants que van començar els estudis a l'EUHT StPOL abans d'aquest curs es pot consultar aquí.

Primer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Fonaments i dimensions del turisme i l'hostaleria - 24 ECTS
1r semestre 3153G01089 Dimensió econòmica del mercat turístic 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01092 Dimensió jurídica del turisme 6 ECTS Bàsica
1r semestre 3153G01091 Dimensió territorial del turisme 6 ECTS Bàsica

2º semestre

3153G01090

Dimensió sociocultural del turisme

6 ECTS

Bàsica

Mètodes comunicatius i quantitatius - 6 ECTS
Anual 3153G01095 English B-2 6 ECTS Bàsica
Operacions d'allotjament i restauració - 15 ECTS
Anual 3153G01141 Introducció al turisme i hostaleria 3 ECTS Bàsica
Anual 3153G01097 Operacions de Food & Beverage 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01098 Operaciones de Front & Back Office 6 ECTS Obligatòria
Fonaments d'empresa - 6 ECTS
Anual 3153G01100 Organització i gestió d'empreses 6 ECTS Bàsica
Practicum - 9 ECTS
2º semestre 3153G01139 Pràctiques d'empresa 1 9 ECTS Obligatòria

Segon curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Fonaments d'empresa - 15 ECTS
1r semestre

3153G01101

Márqueting 6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01099

Comptabilitat financera

9 ECTS

Bàsica

Idioma bàsic - 12 ECTS
Anual 3153G01102 English C-1 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01135 Segon idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01136 Segon idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Obligatòria
Gastronomia i restauració - 18 ECTS
2º semestre 3153G01104 Tecnologia dels aliments 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01105 Cultura gastronòmica 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01106 Food & Beverage Process Management 6 ECTS Obligatòria
Gestió del turisme - 3 ECTS
1r semestre 3153G01108 Sistemes d'intermediació turística 3 ECTS Obligatòria
Mètodes comunicatius i quantitatius - 12 ECTS

2º semestre

3153G01093

Tècniques quantitatives i qualitatives d'anàlisi turística

6 ECTS Bàsica
Anual 3153G01094 Tècniques informàtiques i comunicatives 6 ECTS

Bàsica

Tercer curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Gestió d'Hotels i Restaurants - 24 ECTS
1r semestre 3153G01109 Food & Beverage Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01114 Managerial Accounting and Finance 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01111 Purchasing Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01112 Revenue & Yield Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01113 Hospitality Human Resources Management 4 ECTS Obligatòria

Anual

3153G01110

Administració i control d'allotjaments

4 ECTS

Obligatòria

Gestió del turisme - 6 ECTS
2º semestre 3153G01107 Gestió de destinacions turístiques 6 ECTS Obligatòria
Idioma professional turístic - 12 ECTS
Anual 3153G01115 Professional Tourism English 6 ECTS Obligatòria
Anual 3153G01116 Segon idioma professional turístic 6 ECTS Obligatòria
Practicum - 18 ECTS
2º semestre 3153G01117 Pràctiques d'empresa 2 18 ECTS Obligatòria

Quart curs

Durada
Codi
Títol
Crèdits
Tipus
Estratègies d'empresa - 12 ECTS
1r semestre 3153G01118 Hospitality Strategic Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01119 Sales and Distribution Management 4 ECTS Obligatòria
1r semestre 3153G01120 Relacions públiques i comunicació 4 ECTS Obligatòria
Optativas - 30 ECTS
1r semestre 3153G01137 Tercer idioma estranger bàsic (alemany) 6 ECTS Optativa
1r semestre 3153G01138 Tercer idioma estranger bàsic (francès) 6 ECTS Optativa

1r semestre

3153G01122

Legislació hotelera i laboral 6 ECTS

Optativa

1r semestre 3153G01121

Qualitat, mediambient i sostenibilitat

6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01125

Tercer idioma professional turístic

6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01127 Tipuslogía i gestió d'empreses de cátering, col·lectivitats i serveis generals hospitalaris 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01128 Hospitality Franchising Systems 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01129 Public Events Planning and Management 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01130 Arquitectura i manteniment en establiments de hotelería 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01132 Noves tecnologies culinàries 6 ECTS Optativa
2º semestre 3153G01126 Responsabilitat social corporativa 6 ECTS Optativa
Inglés profesional hotelero - 6 ECTS
Anual 3153G01133 Professional English for the Hospitality Industry 6 ECTS Obligatòria
Treball de fi de grau - 12 ECTS
Anual 3153G01134 Treball de Final de Grau 12 ECTS Obligatòria
Més informació sobre el pla d'estudis (UdG)

TRUCAR

WHATSAPP