Vols més informació?

INFORMA'T AQUÍ

Covid-19

Informació pràctica i recomanacions

L'EUHT StPOL actua en tot moment basant-se en les indicacions i recomanacions procedents de fonts oficials com l'Organització Mundial de la Salut (OMS), els Governs d'Espanya i de Catalunya i la Universitat de Girona (centre universitari a el qual estem adscrits).

La informació s'anirà revisant i actualitzant en base a futures novetats.

Activitat universitària

Actualitzat: 14 octubre 2020

D'acord amb les noves mesures proposades per la Generalitat de Catalunya per als centres universitaris per reduir la mobilitat i contenir l'índex de contagi de la Covid-19, i segons estableix la Universitat de Girona (centre al qual estem adscrits), el Consell de direcció de l'EUHT StPOL ha establert el següent:

 • A partir del 15 d'octubre i fins al 30 d'octubre (ambdós inclosos), les classes presencials teòriques dels programes universitaris (Grau en Gestió Hotelera i Turística, Master in Hospitality Management i Màster en Arts Culinàries i Direcció de Cuina) passaran a ser a distància.

 • La resta d'activitats i programes, així com les classes pràctiques, es mantindran en format presencial amb les mesures de protecció establertes i adaptant-se a les noves condicions.

No es tracta, en cap cas, de la suspensió de l'activitat, sinó d'una mesura implantada per reduir la mobilitat i la interacció entre els estudiants de programes universitaris.

Activitats pràctiques i programes no universitaris

Resum de les mesures preventives implantades a l'Hotel-Escola de Sant Pol de Mar per garantir la seguretat de l'alumnat i personal i per minimitzar els riscos de contagi de la Covid-19 en les activitats presencials:

 • Ús de mascareta obligatòria a totes les instal·lacions de l'Hotel-Escola.

 • Control de temperatura en l'accedir a les instal·lacions. Si se superen els 37,5 º no es permet l'accés a l'Hotel-Escola.

 • Instal·lació de dispensadors de gel hidroalcohòlic en diferents punts de l’EUHT StPOL. Se’n recomana l’ús, així com també la freqüència d’higiene de mans amb aigua i sabó.

 • Reducció de l'aforament de les aules; separació de taules i/o cadires per garantir una distància mínima d’1,5 metres entre persones.

 • Assignació d'aules: Cada grup té assignada una aula; es recomana als alumnes que s’asseguin al mateix lloc durant tot el dia lectiu.

 • Senyalització de circuits de circulació obligatoris en les instal·lacions. Reconversió d'escales i passadissos en sentit únic per minimitzar el contacte entre persones.

 • Increment de la freqüència de neteja i higiene de les instal·lacions.

 • Cada aula i espai del centre compta amb material de neteja i desinfecció per autoservei.

 • Ventilació natural de les aules: durant les sessions, es prioritzarà mantenir les finestres obertes per garantir la ventilació de l’espai.

 • Recomanació de no compartir material escolar i/o del menjador – cuina sense que abans hagi estat desinfectat degudament.

 • Creació de protocols i plans d’actuació que s’activaran en cas que un alumne/a; docent o personal d’administració i serveis manifesti símptomes de la Covid-19.

 • Documents:

 • Protocol de Gestió de casos de Covid-19 als centres educatius (Generalitat de Catalunya)

Més informació i recomanacions

 
 

TRUCAR

WHATSAPP